Ondercuratelestelling Julian Adam Andries

Bij beschikking van de kantonrechter te Breda d.d. 5 maart 2015 is onder curatele gesteld de heer Julian Adam Andries, geboren te Stettin – Polen op 4 januari 1988, wonende te 4847KS Teteringen, Zuringveld 119 C9, en is tot curator benoemd mevrouw Anna van Brussel en de heer Nicolaas Richard Jacobus Pieter Andries, beiden wonende te 4941 JT Raamsdonksveer, Prins Hendrikstraat 7.