Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 31368

Gepubliceerd op 2016-06-14
Toon volledige inhoudsopgaveOpenbaar exploot

Bij exploot van (t.k.-)gerechtsdeurwaarder T.J. Janssen, te Arnhem d.d. 10 juni 2016 is op verzoek van de stichting Woningstichting de Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende te ENSCHEDE, op verkorte termijn in kort geding gedagvaard Peter Tijs Schreurs, geboren op 30 oktober 1991, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om op maandag 20 juni 2016 om 13:30 uur te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank Overijssel, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Enschede, zitting houdende te ENSCHEDE aan het adres Molenstraat 23, teneinde zich alsdan en aldaar te horen veroordelen als in gemeld exploot van dagvaarding nader omschreven.

 

Een afschrift van dit exploot is voor betrokkene(n) te verkrijgen bij GGN Mastering Credit N.V., Haven Noordzijde 129 te Almelo, telefoon 088-3316527, o.v.v. dossiernr. L1422980.

GGN Mastering Credit N.V., Haven Noordzijde 129 te Almelo

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl